Webáruházunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük olvassa el adatvédelmi elveinket.

Vásárlási feltételek

sárlási feltételek
Érvényes 2018. január 1. napjától.
 
Jelen Vásárlási Feltételek célja a ProforG Consulting Kft. (a továbbiakban a „Vállalkozás”) és a vele a weboladlon megjelenő, forgalmazásában álló termék megvásárlására szerződést kötő partnerek (a továbbiakban a „Fogyasztó”) között létrejött jogviszony feltételeinek szabályozása, valamint a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban a „Rendelet”) meghatározott - a szerződéskötést megelőző - fogyasztói tájékoztatás.
 
A Rendelet 11.§ (6) bekezdése értelmében a szerződés részét képező Vásárlási Feltételek

Fogalmak
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy,
Fogyasztói jogvita: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy.
Fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés.
Jótállás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a „Ptk.”) szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás,
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz,
Termék: a jelen Vásárlási Feltételekben meghatározott ingó dolog.
Vállalkozás: az üzleti tevékenysége körében eljáró jogi személy.

A szerződés szerinti Termék
A vállalkozás által üzemeltetett honlapon keresztül a fogyasztó által kiválasztásra kerülő bor, pezsgő, egyéb alkoholtartalmú italok, illetve kristály termékek amelyek lényeges tulajdonságairól a kiválasztáskor kap tájékoztatást a fogyasztó.

Árak
Az oldalakon szereplő termék árak palackra, illetve adott esetben dobozra vonatkoznak. A feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.
A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítással kapcsolatos költségeket.

Vásárlás menete
A vásárlás regisztrációhoz kötött. Majd ezt követően, e-mail címe és jelszava segítségével tud belépni. Válassza ki a termékeket és helyezze őket a kosarába.
Adja meg a szállítási adatokat: Válasszon átvételi módot és adja meg szállítási és számlázási címét.
A szállítási időpontok a szállítási címek függvényében eltérően alakulhatnak.
A vásárlás folyamán Ön bármikor módosíthatja, kijavíthatja az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat, elírásokat (termék fajtája, mennyisége, személyes adatok, kiszállítási cím stb. körében). Végül ellenőrizze a megadott adatokat és kattintson a "Megrendelés" gombra.
Rendelésével kapcsolatos információkat rendszerünk automatikusan visszaigazolja az Ön által megadott e-mail címre, melyben Ön ellenőrizheti annak részleteit.
Szerződésünk, ráutaló magatartással, az általunk küldött visszaigazolással jön létre.
A Ptk. 6:7.§ (3) bekezdése alapján a megkötendő szerződés írása foglalt szerződésnek minősül. A szerződés nyelve a magyar.

Megrendelés lemondásának módja és feltételei
Megrendelését bármikor megváltoztathatja. Ez esetben hívja a +36703654721-es telefonszámot, vagy írjon: webshop@borguru.com
A fenti telefonszámon történő hívásért Önt emelt díj nem terheli.

Termék és/vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó korlátozások
Alkoholtartalmú termékeinket csak 18 év feletti megrendelő személy esetén tudjuk teljesíteni.

Házhozszállítás
Jelenleg Magyarország teljes területén az alábbiak szerint tudjuk vállalni a megrendelt termékek házhozszállítását.
Bruttó 30.000 Ft alatti megrendelés esetén a kiszállítás díja bruttó 2499ft.
Bruttó 30.000 Ft feletti megrendelés esetén a kiszállítás díjtalan.
Cégünk jelenleg határon túli kiszállítást nem vállal.

Új házhozszállítási időpont:
Ha a házhozszállítás meghiúsul, szerződéses szállítónk megkísérel Önnel új házhozszállítási (átadási) időpontban megállapodni. Az ekkor választott új időpontban a házhozszállítást ismét megkíséreljük. Ha megrendelését szállítónknak harmadszorra sem sikerült az Ön által megadott helyen és időpontban átadni, akkor megrendelését semmisnek tekintjük. Amennyiben Ön szállítási költséget fizetett, azt nem áll módunkban visszautalni.

Személyes átvétel
Megrendelését lehetősége van személyesen átvenni budapesti partnerünknél (BORIRODA) az alábbiak szerint

cím:1126 BUDAPEST, NÉMETVÖLGYI ÚT 6. 
nyitvatartás:
kedd-péntek: 14:00-19:00 
szombat:11:00-15:00 
vasárnap: Zárva 


Amennyiben a személyes átvételt választotta, kérjük várja meg, míg kollégánk e-mailben tájékoztatja Önt csomagja összekészítéséről.


Megrendeléssel, szállítással kapcsolatos reklamációk, elállás
Szállítással kapcsolatos kifogások: Az Ön megrendeléséért az áru kézhezvételéig teljes körű felelősséget vállalunk. A hibás vagy sérült árut 5 munkanapon belül cseréljük, vagy pótoljuk saját költségünkre. Amennyiben Ön a hibás szállítás vagy az áru szállításkori sérülése miatt – jelen Vásárlási Feltételekben szabályozott módon – eláll a megrendeléstől, akkor a már megfizetett áru ellenértékét – jelen Vásárlási Feltételek rendelkezéseinek megfelelően – visszafizetjük.
Az áru átvételét követően a szállítással kapcsolatos reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
Panaszkezelés: Megrendelésével és a szállítással kapcsolatos reklamációit, észrevételeit szívesen várjuk az alábbi email címen: webshop@borguru.hu vagy a 70/365 4721-es telefonszámon, amelyre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ adunk.
Felügyeleti szerv: Budaörs Város Önkormányzata Jegyzője
Ön jogosult a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése – így különösen egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása – érdekében a békéltető testülethez fordulni.
Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásra – az Ön erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a kérelemben megjelölt békéltető testület illetékes.
A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe: a ProforG Consulting Kft.: Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.)
Tájékoztatjuk, hogy a a ProforG Consulting Kft. nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.
Fogyasztó elállási joga:
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a termék átvételétől számított 14 napon belül. A Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (webshop@borguru.com ), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával, postai úton (1126 Budapest, Németvölgyi út 6.), is gyakorolhatja .
A Vásárló jogosult az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolni.
A termék kézhezvételének, átvételénekek időpontja:

  • személyes átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja;
  • házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.

Elállás esetén a Vásárló köteles a terméket saját költségén a Vállalkozás telephelye szerinti címre (2040 Budaörs, Gyár utca 2.) visszaküldeni. A Vállalkozás köteles az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket a Vásárlónak visszafizetni.
Elállás esetén a Vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
Elállás esetén a Vállalkozás a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerződéstől való elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a termék egészségvédelmi és/vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Tájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról
Kellékszavatosság: Ön a vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ön a ProforG Consulting Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét a teljesítéstől számított hat hónapon belül, a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a fentiekben meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
Jótállás:  Termékeink jellegére tekintettel jótállást nem vállaluk.

Felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét arra, hogy 2024. január 1-jétől megváltoztak azaz a fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV. tv.) békéltető testületekre vonatkozó szabályai, bekerült a törvénybe a kötelező alávetés, elsődleges lesz az online meghallgatás, de változik a békéltető testületek illetékessége is. Kérjük a részletekről tájékozódjon az következő linken: Fgy. tv. - 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu)

Fizetési feltételek
A fizetési módot a megrendeléskor választhatja meg. A megrendelt tételeket előreutalással és bankkártyás online fizetéssel– a Budapest Bank internetes oldalán - a bank által elfogadott kártyatípusok segítségével is kiegyenlítheti.
Elfogadott bankkártyák

• MasterCard (dombornyomott)
• Visa (dombornyomott)
• Electron (nem dombornyomott)
• Maestro
 
További információk a bankkártyás fizetésről
Webáruházunk részére a Budapest Bank biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Budapest Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el Webáruházunk ismertetőjét, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit! - Tanulmányozza át a Webáruház biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantálják az Ön adatainak biztonságát! - Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait! - Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá. - Használjon olyan böngészőt, amely támogatja az SSL titkosításhoz szükséges opciót!

További információk az előreutalásos fizetéssel kapcsolatban
Amennyiben ezt a fizetési módot választotta, úgy a rendelése sikeres leadása után, várja meg míg kollégánk e-mailben felveszi Önnel a kapcsolatot és megküldi az ön számára elkészített előlegbekérőt. Az előlegbekérő dokumentum alapján tudja megtéríteni cégünk felé a rendelése végösszegét. A közlemény rovatba minden esetben tüntesse fel rendelése számát. Csomagját az összeg számlánkra való beérkezése után tudjuk átadi a futárnak vagy tudja átvenni a személyes átvételi pontunkon.

A fizetendő összeget társaságunk 10102086-68715300-01003008 számú bankszámlájára kérjük átutalni.
 
 
Szerződés időtartama, a vállalkozás személye
A szerződés a Ptk. 6:3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével megszűnik.
A vállalkozás személye: Proforg Consulting Pénzügyi-Gazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 6.
Telephelye: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Adószám: 12174173-2-43
E-mail: webshop@borguru.com
Telefon: +36 70 432 5377, Cégbejegyzés: Cg. 01-09-561695, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Az oldal tetejére